กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนพัง ม.8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักทั้งคืน ช่วงเช้าถึงขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:51:28
 
บ.ขุนพัง ม.8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักทั้งคืน ช่วงเช้าถึงขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายบูรณ์ สุวรรณเศวต
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS