FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔#/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:45:05

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง สวี หลังสวน พะโต๊ะ ทุ่งตะโก ท่าแซะ จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ กระบุรี จังหวัดระนอง อำเภอท้ายเหมือง คุระบุรี ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอเมือง กะทู้ ถลาง จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอทุ่งหว้า ละงู มะนัง ควนกาหลง ควนโดนจังหวัดสตูล อำเภอวิภาวดี คีรีรัฐนิคมบ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอนบพิตำ ช้างกลาง ลานสกา ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอป่าพยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด ป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะเดา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนรอบ ๒๔ ชั่วโมงได้มากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๔๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel