กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:25

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ.ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้

- น้ำป่าไหลหลาก : ในพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด และอ.เมืองตรัง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บางรัก ต.ควนปริง ต.นาโต๊ะหมิง ต.นาท่ามเหนือ และต.นาท่ามใต้ ต้องเร่งอพยพข้าวของมาไว้ในที่สูงเป็นการด่วน (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

- น้ำป่าไหลหลาก : ในพื้นที่ บ.ยอดเหลือ ม.๙ ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้น้ำกัดเซาะถนนขาด ๔ จุด แต่ละจุดระยะทาง ๓๐-๔๐ เมตร         (เครือข่ายฯ ทธ.  :  นายสุรชัย โชคสวัสดิ์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๔ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๖.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Qiemo, China ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

            - หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามัน และกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกห่างจากชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลง แต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อไปได้อีก ๑ วัน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายและผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมทั้งปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องที่มีปริมาณมากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร ๒๕๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายธันวา ยาดำ)

- บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายวิรัตน์ หนูพริบตา)

- บ.ศรีนคร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบครีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายธรรมศักดิ์ พันธ์แก้ว)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.มรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสนาม คุศิลป์)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศักดิ์ คชสิงห์)

- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเนือง สรหงษ์)

- บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญธรรม สมจิตร)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS