กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาสค่อนข้างร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:55:45
 
บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาสค่อนข้างร้อน_นายธงชัย หอมหวาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS