FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:40

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๖ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๖.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Port - Olry, Vanuatu ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศา ส่วนภาคอื่นๆ ยังคงมีฝนในระยะนี้ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย.๕๖ นี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอีก และอุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคมฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วย โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร อนึ่ง พายุไซโคลน “เลฮาร์” (LEHAR) ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางประเทศอินเดียในช่วงวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๕๖

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สตูล ๓๔.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสำรวย สธงษา)

- บ.ต่อติ้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.นายาว ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประวิทย์ สังโสม)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

- บ.ปรายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.เฉลิมราชวัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางนัชชา อามขำขันธ์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.ใหม่แม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายเสาร์ นาไพรวัลย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel