FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:27:38

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๗ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๐๗.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๖.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Farkhar, Afghanistan ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ (๒๘ พ.ย. ๕๖) ทำให้ในช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ย. ๕๖ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงอีก โดยอุณหภูมิจะลดลง ๓ - ๕ องศาเซลเซียส และมีลมแรง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

อนึ่ง พายุไซโคลน “เลฮาร์” (LEHAR) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนกลางในวันพรุ่งนี้ (๒๘ พ.ย. ๕๖)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สุพรรณบุรี ๗๒.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.จอมจันทร์ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบุญส่ง สันทะบุตร)

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเพชร เอกบรรเลง)

- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสาวสายทอง คณทา)

- บ.ชายทุ่ง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายกิตติ เส่งสุ่น)

- บ.สองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายอนันต์ ชลศิริ)

- บ.เนินดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายธงชัย แม่นหมาย)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เฟืองคณะ)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางลำดวน จำปาดี)

- บ.ท่าเฟือง ๖ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายภิญโญ เพชรรัตน์)

- บ.พรุยายชี ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสำรวม ช่วยพัฒน์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel