กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าไสตก ม.3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 14:22:19
 
บ.ป่าไสตก ม.3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตลอดทั้งวัน_นายอนันต์ อักษรเนียม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS