กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:28

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๙ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๖.๔๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Palaiochora, Greece ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และจะแผ่เสริมลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓ ธ.ค.๕๖ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๕-๗ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ในขณะที่บางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม จะมีอากาศหนาวและอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ ๒-๓ ธ.ค. ๕๖
จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จ.พัทลุง ๕๗.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล อ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายปราโมทย์ เมืองด้วง)

- บ.หัวเขา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบรรเทา พิมพีสอาด)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยงค์ พงษ์สว่าง)

- บ.บางใหญ่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชัย เพิ่มพูล)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.ท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายกมล แก้วสวัสดิ์)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจำลอง มิฉา)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกลงหนา อากาศหนาวเย็น (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS