กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:00:45

บ.คลองเหลง ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ นายสุชีพ สุขศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS