กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น มีหมอกลงหนา เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:08:08
 
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น มีหมอกลงหนา เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS