FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:01:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๐ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๖         เวลา ๐๖.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Palaiochora, Greece ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          -  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และจะแผ่เสริมลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นลง มีลมแรง ในขณะที่บางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จะมีอากาศหนาว โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

       สำหรับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับในช่วงวันที่              ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศมาเลเซีย        และภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายและผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนัก ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร

 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จ.พัทลุง ๙๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.นาบอน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.หนักไทร ต.ช่อง อ.นาโยง อ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบรรจบ ชัยเพชร)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสง่า บัวผุด)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

- บ.ตลาดเสาร์ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชวิน กฐินหอม)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๓ มม. (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.ควนดินดำ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปัญญา ทองนุ่น)

- บ.ไสอ้อย ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางพรทิพย์ ทองเหลือ)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลาสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็นเล็กน้อย (นายชู พรชู)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel