กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำผุด ม.1 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักปานกลาง เช้าวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:0:23
 
บ.น้ำผุด ม.1 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักปานกลาง เช้าวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายสง่า บัวผุด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS