FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 2 ธ.ค. 2556 18:55:52
 
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางจันทร์เพ็ญ แซ่เตี้ยว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel