กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จอมทอง ม.9 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:39:58
 
บ.จอมทอง ม.9 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสัญญา ศิริวุฒิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS