FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:09:09

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๔ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๓.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๖         เวลา ๐๗.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือของ Tobelo, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย เว้นแต่ในภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน อุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๑ - ๒ องศาเซลเซียส ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียกำลังเคลื่อนลงสู่ช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร เรือเล็กในอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๓๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕

- บ.คลองหมวย ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอภิชัย ชูคง)

- บ.น้ำหรา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม.(นายสวัสดิ์ ด้วงน้อย)

- บ.ห้วยทรายงาม ต.ห้วยพริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายเอกชัย โพชากร)

- บ.น้ำฉา ต.เทวราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางรัชนี พรหมคีรี)

- บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโสภณ คมขำ)

- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางสาวนุชรีย์ สอนใจ)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายปราโมทย์ สงขาว)

- บ.วังศิลาดิเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางจุรีพร บุญสุข)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำลอง มิฉา)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เช้านี้แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมโชค หลานฉิม)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอัมพร แก้วสุริยนต์)

- บ.สี่แยกบ้านพูด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายด่าเร็ต ยะดี)

- ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายยุทธนา ยศศิริ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel