FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:30:44

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอนบพิตำ พิปูน สิชล ช้างกลาง ลานสกา ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอทุ่งหว้า ละงู มะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล อำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อำเภอสิงหนคร รัตภูมิ หาดใหญ่ สะเดา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอปะนาเระ สายบุรี จังหวัดปัตตานี อำเภอบันนังสตา ธารโต เบตง จังหวัดยะลา และอำเภอระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน แว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แล้ว และดินบนภูเขาชุ่มน้ำอาจถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๘.๒๐ น.
 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dmr.go.th

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel