FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:52:24

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๕-๗ ธ.ค. ๕๖

- จ.สงขลา : น้ำท่วมฉับพลันในเขตเทศบาลนครสงขลา อ.หาดใหญ่ รวมไปถึงถนนเส้นทางสายสงขลา–หาดใหญ่         และสงขลา-นาทวี บางจุด ขณะนี้น้ำลดระดับลงแล้ว (ที่มา : เนชั่นทันข่าว)

- จ.พัทลุง : น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ม.๔, ๙ และ ๑๒ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด ส่งผลให้ถนนบางเส้นถูกตัดขาด      รถไม่สามารถสัญจรได้ พื้นที่หมู่ ๒ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน และ ต.โคกชะงาย     อ.เมือง กระแสน้ำไหลกัดเซาะถนนขาดเป็นทางยาว ไม่สามารถสัญจรได้ (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์และไอเอ็นเอ็น)

- จ.นราธิวาส : ดินไหลปิดทับเส้นทางบริเวณเขตรอยต่อระหว่าง อ.จะแนะ กับ อ.ศรีสาคร ที่ ม.๕ บ้านกาแย และ ม.๖   บ้านกาเต๊าะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๑ และ อบต.ดุซงญอ ได้ใช้เครื่องจักรกลเข้าเคลียร์ถนนเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรแล้ว (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๖ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖           เวลา ๐๑.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Neiafu, Tonga ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและประเทศไทยตอนบนในเช้าวันนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิ
จะลดลง ๑-๓ องศา กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ยังคงกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ     ที่ปกคลุมช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล มีฝนตกหนัก          ถึงหนักมากในบางพื้นที่ ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จ.พัทลุง ๑๒๑.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕

- บ.นาส้อง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นางเตือนใจ สุขเกษม)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายพงษ์ศักดิ์ จันทา)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ไสท้อน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายการุณ ศรีเกตุ)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๘ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญมี ดาวมณี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๐๐ มม. และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ จึงมีพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๔๔/๕๖

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel