FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:27:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๕๖           เวลา ๐๘.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Port Blair, India ไม่มีรายงานความเสียหาย        (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๑-๒ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง            ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กในอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปควรงด    ออกจากฝั่งในระยะ ๑-๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จ.ระนอง ๒๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจำเนียร เพชรโชติ)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายราตรี ทิพย์ลาย)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ แก้วนำ)

- บ.ท่าเฟือง ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายภิญโญ เพชรรัตน์)

- บ.เขาหยก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางปิยะวรรณ ง่วนชู)

- บ.ลำเลียง ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางกาญจนา พิพัฒผล)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางบุญหน้า เอกา)          - บ.สำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพิรัตน์ วรทิพย์พงศ์)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมพัดแรง ไม่มีฝนตก (นายลิขิต หัสคุณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๐๐ มม. และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ จึงมีพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๔๔/๕๖

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel