กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงมะตื๋น ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนักสลับปรอยๆตลอดทั้งวัน อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:01:48
 
บ.ดงมะตื๋น ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนักสลับปรอยๆตลอดทั้งวัน อากาศหนาว_นายสุดสาคร ไชยวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS