กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่ายางหนาด ม.1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:07:43
 
บ.ป่ายางหนาด ม.1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น_นายอ้วน พุทธสิงห์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS