FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่ายางหนาด ม.1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น

วันที่ 13 ธ.ค. 2556 18:07:43
 
บ.ป่ายางหนาด ม.1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น_นายอ้วน พุทธสิงห์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel