FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เมื่อคืนถึงช่วงเช้ามีฝนตกหนักหนักปานกลาง ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 14 ธ.ค. 2556 10:44:28
 
บ.ห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เมื่อคืนถึงช่วงเช้ามีฝนตกหนักหนักปานกลาง ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายทอง ชัยมหา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel