กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยหม้อ ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ช่วงเวลา 03.00-07.30 น. มีฝนตกหนักปานกลาง ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:51:00
 
บ.ห้วยหม้อ ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ช่วงเวลา 03.00-07.30 น. มีฝนตกหนักปานกลาง ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_นายยอดยิ่ง แซ่จง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS