กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเดื่อ ม.9 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:17
 
บ.ห้วยเดื่อ ม.9 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาว_นายอินสอน กองอรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS