กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางแปก ม.7 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:16:16
 
บ.ปางแปก ม.7 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก อากาศเย็น_นายอะเลสะ แซ่ย้าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS