กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันกลาง ม.12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:05
 
บ.สันกลาง ม.12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ อากาศหนาว_นายยุทธ มานะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS