กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งอุดม ม.13 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้ฝนตกหนัก ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:28:35
 
บ.แก้งอุดม ม.13 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้ฝนตกหนัก ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา_นายสิทธิ์ วรรณลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS