กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยดินแดง ม.9 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง อากาศหนาวเย็นขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:24:39
 
บ.ดอยดินแดง ม.9 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง อากาศหนาวเย็นขึ้น_นายจตุพล ดวงดอกมูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS