กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศาลาวาส ม.4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดอ่อน อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:18:13
 
บ.ศาลาวาส ม.4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดอ่อน อากาศหนาว_นายแต่ง ช่างหัด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS