กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จำปานวง ม.3 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:05:15
 
บ.จำปานวง ม.3 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศหนาว_นางเฉลียว วงค์มา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS