กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อังควาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีหมอกหนา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:39:11
 
บ.อังควาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีหมอกหนา_นายสงวน ขัดสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS