FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:33

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๙ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Medford, Oklahoma ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณ  อ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ อนึ่ง ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องจนถึงช่วงปีใหม่ 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๗๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕

- บ.ตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายนัฐพงษ์ ผัดเรือน)

- บ.ปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอะเลสะ แซ่ย้าง)

- บ.แสนสิทธิ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสวัสดิ์ ถายา)

- บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง อากาศหนาว (นายประเทือง ศรีสะ)

- บ.หัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายยม โสประดิษฐ์)

- บ.เขาวงก์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายโอษา กิติลาภะ)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายพิกุล จัตุรัส)

- บ.ไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายแก้ว พูลเจริญผล)

- บ.ศิริอนุสรณ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายนิพนธ์ ปินตัน)

- บ.ท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายนิรันด์ รถหามแห)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายอาวุธ ถานีโกด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel