กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางแปก ม.7 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกลงหนา ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:39:54
 
บ.ปางแปก ม.7 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกลงหนา ไม่มีฝนตก_นายอะเลสะ แซ่ย้าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS