FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:12

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๐ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๖๓.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๗.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Aratoca, Colombia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ อนึ่ง ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องจนถึงช่วงปีใหม่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๑๔.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕

- บ.ผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นายนคร ผาแก้ว)

- บ.ท่ากะบาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ คล้านจือ)

- บ.นาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นางเตือนใจ ขุมขำ)

- บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสุรัตน์ อินโบราณ)

- บ.น้ำทบ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาวมาก เกิดแม่คะนิ้ง (นายจันที ศรีบุรินทร์)

- บ.วังโหรา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสาวฉลวย ภู่แก้ว)

- บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายแกะ ราชอาจ)

- บ.ต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเทวา จันทร์แห่ว)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.พูลสุข ต.บึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายบรรจง อินสุ่ม)

- บ.คีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสุเทพ พจน์พิสิษฐ์)

- บ.นากลาง ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสมนึก เสียงเพราะ)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายชำนาญ อุ่นขาว)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง อากาศหนาว (นายอวบ จำเริญสุข)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel