FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:00

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี ขออำนวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ แด่ทุกท่าน

Wishing you good times, good health, good cheer and Wishing you all success in the next.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๑.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๔.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางเหนือของ Amahai, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ทั่วประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่ สำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ๑๕.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕

- บ.นบ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายจีรพันธ์ กัญญาโพธิ์)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.เขาแก้ว จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.โนนทับทิม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้านี้อากาศแจ่มใส ยังหนาวเย็นอยู่ (นายประเสริฐ เสาศิริ)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายคำพล อ่อนพันธ์)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้อากาศแจ่มใส ยังหนาวเย็นอยู่ (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้อากาศแจ่มใส ยังหนาวเย็นอยู่ (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว (นางจิน แสงชูทอง)

- บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายสุมงคล แสนทำพล)

- บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็น (นายสุพล วัฒนพาน)

- บ.ท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม แต่ไม่มีฝน (นายไพรัต ชูพันธ์)

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายจำนงค์ ปลอดขวา)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ฝนตกปรอยๆ อากาศหนาว (นายลินิตร ณ เขาแดง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel