FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:08:27

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Kirakira, Solomon Islands ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก      มีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๒ องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในเย็นวันนี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง ๑ - ๒ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดกระบี่ ๓๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕

- บ.นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายแก้ว บุญเทพ)

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายจิรายุส ธนะขว้าง)

- บ.ต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้มีหมอกเล็กน้อย อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายเกิด จันทร์แจ)

- บ.โปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางอำไพ น้ำกลั่น)

- บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสมชาย มณีวงศ์)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีฝนตก (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.ทุ่งเจ้าไชย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุชาติ เกตแก้ว)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.นาช๊อก อ.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายมานพ เชิงศิริ)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel