กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:05:51

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๖.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Nueva Concepcion, Guatemala ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมแผ่ลงมาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิลดลงอีก ๑ - ๒ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสตูล ๑๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕

- บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศไม่หนาวมาก (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

- บ.โพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศไม่หนาวมาก ไม่มีฝนตก (นางกองสิน แก้วกัณหา)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

- บ.กกจั่นเหนือ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางวารินทร์ ศรีนาม)

- บ.ชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ ชูยิ้ม)

- บ.เขาเขียว ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นางละออ สีดำ)

- บ.ศิลาทอง ต.เทพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวุฒิชัย กันยา)

- บ.วังโหรา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายฉลวย ภู่แก้ว)

- บ.คลองยาง อ.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายทวี เป้งไชโย)

- บ.คลองชล ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสนั่น บุญชู)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายแดง ช้างสาร)

- บ.ม่วงลีบ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายทองสัย บัวสาย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS