FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 7 ม.ค. 2557 08:47:10

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Querecotillo, Peru ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๑ ม.ค. ๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน   จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยอากาศจะเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ ๒ - ๓ องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ภูเก็ต ๘๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕

- บ.แม่เทินใต้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายชำนาญ ใยไม้)

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ นาโพธิ์)

- บ.ห้วยป่าปก ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ อ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางอุไร แห้วเพชร)

- บ.ทัพคล้าย ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายดำเนิน ใจนรินทร์)

- บ.ป่าผาก ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายพูล หนูพัฒ)

- บ.ห้วยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางจันทร์เพ็ญ อุษา)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกโปรยปรายเล็กน้อย  (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง อ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายรณชัย สูทอก)

- บ.ลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายผัน รอดพล)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้อยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (สมพร กอบกิจ)

- บ.เขาพนม ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอวบ จำเริญสุข)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel