FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:21

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๑๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Hihifo, Tonga ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ (๙ ม.ค. ๕๗) ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศจะหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ ๒ – ๔ องศาเซลเซียส ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน และภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ส่วนประเทศไทยยังคงมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และอ่าวไทยตอนล่าง จะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ๗.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕

- บ.ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายจรูญ กันแก้ว)

- บ.แม่มอกใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นางทองพิน สุจารึก)

- บ.แม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮง จ.ลำพูน เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ แก้ววรรณา)

- บ.วังเวิน ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายบุญธรรม คำแปลง)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ รักยศไทย)

- บ.โศกกราด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสาคร เชิดขัยภูมิ)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์)

- บ.ห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายบุญธรรม จันทร์เครือยิ้ม)

- บ.ท่าเฟือง ๖ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายภิญโญ เพชรรัตน์)

- บ.หัวถนน ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.หัวเขา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบรรเทา พิมพ์สอาด)

- บ.ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสงวน นิลรัตน์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel