กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวง ม.5 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเเจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:08:50
 
บ.เขาวง ม.5 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเเจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายอาทิตย์ คำหลิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS