FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:41:12

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๒๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Kota Ternate, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย          (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศจะหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ ๒-๓ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป สำหรับประเทศไทยยังคงมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๒ ม.ค. ๕๗ จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง       และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวิน ปันคำ)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายลอย ปาคา)

- บ.หาดแตง ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองอินทร์ ศรีมะณีย์)

- บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนิพนธ์ สูนคำ)

- บ.วังสาบ ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายดุสิต สีพันบุญ)

- บ.จำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นางเฉลียว วงค์มา)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายนพดล พรรณศรี)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวิรัตน์ เชื้อปาน)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ควนดินดำ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายปัญญา ทองนุ่น)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ทุ่งปรือ ต.พะตุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายกลม แก้วสวัสดิ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel