FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:02

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๕๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือของ Corralillo, Cuba ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ ๒ – ๓ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้าปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อย ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ๑๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕

- บ.ห้วยหม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายยอดยิ่ง แซ่จง)

- บ.แม่นาจรเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายทองอินทร์ ขยันทำ)

- บ.สันตันม่วง ต.ม่อนแจ่ม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายเพ็ญศรี ตาคำ)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศไม่หนาวมาก ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.โปร่งน้ำร้อน ต.โปร่งน้ำร้อน อ.คลอลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายเฉลียว ภูพันลำ)

- บ.เขาวง ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้มีหมอก อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ คำหลิน)

- บ.อ่างผักหนาม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายมนัส ทองทวี)

- บ.ตามูล ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นางประภา หมื่นประเสริฐดี)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสมโชค หลานฉิม)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายวิน กดชนูด)

- บ.ยาน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายวิชัย เกตุแก้ว)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่ายตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายคัมพล พานวัง)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.หัวถนน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (น.ส.อุมาพร เกตุวัง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel