FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 11 ม.ค. 2557 11:25:27

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๑.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Sikabaluan, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย และในช่วงวันที่ ๑๓-๑๖ ม.ค. ๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่ง         จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงมากโดยอุณหภูมิ  จะลดลงได้อีก ๕-๗ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น         และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูง ๒-๓ เมตร สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันตกกำลังเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อย จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ยะลา ๑๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นางศรีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิรัติ สังขนาค)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายวันโน แก้วอ่อน)

- บ.คลองโซน ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายวิรัตน์ บุญเรือง)

- บ.ทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายดลลา นาวาเดช)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมโชค หลานฉิม)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ชัยศิริ)

- บ.ห้วยสัก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

- บ.สำโรงเกียติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนวน อุ่นแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel