FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 12 ม.ค. 2557 11:30:59

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๔๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ  Palimbang, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งได้ปกคลุมประเทศจีนตอนกลาง และจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ ๑๓-๑๖ ม.ค. ๕๗ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศหนาวเย็นลงมาก โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ -๗ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

และในช่วงวันที่ ๑๒-๑๖ ม.ค. ๕๗ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย มีกำลังแรง มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือ ๕ วา โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จ.ยะลา ๓.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕

- บ.ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสร้อย จักไม้)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายประหยัด อินทอง)

- บ.ต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายเกิด จันทร์แจ)

- บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย นวลศรีใส)

- บ.ใหม่ลำกระโดน ต.รักนกแอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง บุญกระจ่าง)

- บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายพุด แย้มพรหม)

- บ.คลองกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอุดม ทสามล)

- บ.ศิริอนุสรณ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้อากาศค่อนข้างร้อน มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายนิพนธ์ ปินตัน)

- บ.เนินดินแดง ต.ทุ่งหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้อากาศค่อนข้างร้อน มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายวัชระ ประมวล)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้อากาศแจ่มใส มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายประยูร แสนโต)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้อากาศแจ่มใส มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายนัด ช่างเหล็ก)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้อากาศแจ่มใส มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel