FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:29

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ The Geysers, California ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๖ ม.ค. ๕๗ นี้ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ ๕ - ๗ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วย โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือ ๕ วา ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ๔๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕

- บ.คอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายต้อง ดำด้วงโรง)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม  มีฝนตกปรอยๆ (นายโสภณ ชุ่มสุด)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสง่า บัวผุด)

- บ.ต้นม่วง ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายบุญทัน ล้อมน้ำ)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายจำเริญ เพชรสุวรรณ์)

- บ.ปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอเนก อินต๊ะ)

- บ.แฮะ ต.งืม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวิน ปันคำ)

- บ.โป่งนกเหนือ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายพิพัฒน์ โรจนคีรีสันติ)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายวันโน แก้วอ่อน)

- บ.เขาปอ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายมานะ สีสด)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายดลหลา นาวาเดช)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel