กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แฮะ ม.11 ต.งืม อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกลงเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:06:55
 
บ.แฮะ ม.11 ต.งืม อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกลงเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นายวัน ปันคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS