FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 14 ม.ค. 2557 08:24:33

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๒๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๓.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Pueblo Nuevo Tiquisate, Guatemala ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง โดยในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคมนี้ อุณหภูมิจะลดลง ๕ – ๗ องศาเซลเซียส กับมีลมแรงและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาสูง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒ – ๔ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือ ๕ วา ควรงดออกจากฝั่งในระยะ ๒ – ๓ วันไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช ๓๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕

- บ.พังกำ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสัญญา ทรัพย์มี)

- บ.สำนักเนียน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม  มีฝนตกปรอยๆ (นายสมใจ พรหมจิตต์)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมปอง ดำเพ็ง)

- บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายไพจิตร บุญชู)

- บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

- บ.ห้วยมุ่น ต.กกสะท้อน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม หมอกลงหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายมานิตย์ ศรีพรหม)

- บ.วังสาบ ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายดุสิต สีพันบุญ)

- บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอินทวน ชื่องาม)

- บ.จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายมณี ปฏิเสน)

- บ.กวงกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายศรีวัน ยะสินธ์)

- บ.ห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายฝาย ต๊ะกิติ)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ในกริม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประจวบ เรืองศิลป์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel