กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กวงกาน ม.7 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:30:58
 
บ.กวงกาน ม.7 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก _นายศรีวัน ยะสินธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS