กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังสาบ ม.1 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศหนาวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:01:58
 
บ.วังสาบ ม.1 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศหนาวไม่มีฝน_นายดุสิต สีพันบุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS