FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 15 ม.ค. 2557 08:30:24

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๒

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Hatillo, Puerto Rico ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นลง โดยในช่วงวันที่ ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๕๗ อุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๑ – ๒ องศาเซลเซียส     กับมีลมแรง และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในบริเวณยอดเขาสูง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และ  อ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ๔๐.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕

- บ.น้ำร้อน ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายธวัช จิตรมั่น)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกหนัก (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.สาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายสุริยะ บำรุงรักษ์)

- บ.คลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายสาคร สร้อยลา)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.ดง ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสนั่น ถาแก้ง)

- บ.สันติคีรี ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสมเพชร เบลเซ)

- บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายคำ พรหมทอง)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.เขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางอมรรัตน์ กาโห)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ขุนมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel