FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:15:59

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๕๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ HaBorazjan, Iran ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑-๒ องศาเซลเซียส    แต่ยังคงอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกบางในตอนเช้า โดยยังมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่บริเวณยอดเขาสูงบริเวณภาคเหนือ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่น ๒-๓ เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง              ที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๑๖-๑๗ ม.ค. ๕๗ ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ที่ภูเก็ต ๑๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีมีฝนตก (นายมนัส น้ำเพชร)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีมีฝนตก (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

- บ.กะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายบรรจง เหล่าเจริญ)

- บ.เทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายยงยุทธ สมล่ำ)

- บ.นาคลอง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าสลัว มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ คงแก้ว)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าสลัว มีฝนตกโปรยปรายเล็กน้อย (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.คลองกั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ลมแรง ไม่มีฝนตก (นายหาบ หลีมาด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel